Menu

Balls of Fire Fixed Odds

Balls of Fire Fixed Odds

Spela med fasta odds på olika resultat. Det sker en dragning per minut efter att du har satsat, och sex bollar av totalt 36 dras slumpmässigt. Varje boll har en specifik färg (röd, orange och blå) samt ett specifikt värde (1–36). Det finns totalt 36 bollar: 12 röda, 12 orange och 12 blå. Vi erbjuder för närvarande följande spel: Lotto, Colour Wars, Balls of Fire, Odd/Even, Sum Range, 1st vs. 6th.Observera att bolldragningen är specifik för varje enskild spelare och gäller alltså inte för alla spelare.

Lotto

Det sker en dragning per minut och det behövs endast ett rätt spelval för att du ska få tillbaka sin insats! Det enda du behöver göra är att välja fyra av 36 bollar, ange en insats och slutföra ditt spelval. Du tittar sedan på dragningen och ser genast om du vunnit eller inte.

Colour Wars

Röd, orange eller blå – vilken färg kommer att dras mest? Exempel: Om en blå, två röda och tre orange bollar dras vinner färgen orange. Du kan också spela på att ingen färg vinner (fördelning 2-2-2 eller 3-3-0) eller att bollar med en viss färg inte dras alls.

Balls of Fire

Gissa hur många bollar med samma färg som kommer att dras. Välj mellan 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 bollar med samma färg (röd, blå eller orange). Resultatet måste överensstämma exakt med din gissning. När sex bollar med samma färg dras kallas det Balls of Fire.

Odd/Even

I Odd/Even gissar du om de dragna numren kommer att vara jämna eller udda. Satsa antingen på udda eller jämna nummer, den totala summan av alla dragna nummer (betecknade med ett + mellan bollarna i spelet) eller om alla bollar kommer att vara udda eller jämna.

Sum Range

I Sum Range gissar du i inom vilket spann bollarnas sammanlagda värde kommer att ligga. Tips: Det minsta sammanlagda värdet är 21, det högsta 201 och genomsnittsvärdet 111. Du har fyra alternativ att välja mellan: Över 129, 112–129, 94–111 eller under 94.

1st vs. 6th

Gissa om den första dragna bollens numeriska värde blir lägre eller högre än bollen som dras sist. Endast den första och sista bollen räknas! I en annan spelvariant jämförs det numeriska värdet för varje dragen boll. Då kan du spela på varje enskild boll och om dess värde är högre eller lägre än bollen som kommer efter.

Så här spelar du:

 • Klicka på valt spel.
 • Välj ett resultat (draw result) som du vill satsa på.
 • Ange insats i rutan Stake (insats) genom att klicka på knapparna + och -. Beroende på vilket spel du spelar finns det en lägsta insats per spelval (visas vid Min till vänster om insatsrutan Stake). Högsta tillåtna insats för respektive spelval visas vid Max till höger om insatsrutan Stake.
 • Klicka på GO.
 • Repeat (upprepa): Om du vill satsa på samma spelval flera gånger i rad skriver du in antalet gånger du vill upprepa spelvalet och klickar sedan på knappen GO. Ditt spelval satsas automatiskt så många gånger som du angivit.

När du har gjort ditt spelval kan det inte ändras eller avbrytas!

Bekräfta spelval

Spelvalet visas genast i spelhistorikrutan längre ned i mitten av spelfönstret. I statusfältet (Status) ser du om spelvalet behandlas eller om det har godkänts. Om ett fel inträffar när spelet behandlas visas meddelandet Rejected (ej godkänt) i statusfältet. Om spelet godkänns utan problem visas meddelandet Accepted (godkänt) i statusfältet. Längst till vänster om spelfältet visas dragningsnumret (Draw) som ditt spelval gäller. Om du har gjort fler än fem spelval använder du rullningslistan till höger för att se dina val. Spelresultatet visas under den grafiska symbolen för respektive spel i spellobbyn. Där kan du snabbt se alla spelresultat.

Dragning (Draw)

Intill röret med bollar från den senaste dragningen finns en nedräkningstimer som visar hur lång tid det är kvar till nästa dragning. När det är 5 sekunder kvar till nästa dragning godkänns inga fler spel. Fram till nästa dragning kan du göra hur många spelval du vill. Obs! Du kan bara satsa på samma resultat en gång per dragning. (Exempel: Du satsar på att totalsumman för alla dragna nummer blir jämn. Om du väljer samma spel igen kan spelvalet inte godkännas eftersom det redan godkänts en gång.)

Dragningen är slumpmässig och är inte samma för alla spelare.

Spelhistorik

Under Draw History (spelhistorik) finns spelinformation och resultat.

Val av spel

Du väljer spel genom att klicka på spelsymbolen. På nästa skärmbild ser du vilka resultat du kan spela på. Efter att du har gjort ditt val, eller om du klickar på knappen Lobby, visas startsidan med respektive spelsymboler igen. För varje symbol visas dragningsresultatet grafiskt. Efter dragningen visas aktuellt resultat för varje spel.

Dragningsnummer

Till vänster om bollröret finns ett nummer – det är numret för den nuvarande dragningen. När du har gjort ett spelval visas dragningsnumret även i rutan med spelhistorik. Dragningsnumret är unikt och samma för alla spelval i den dragningen. Om du gjort dina spelval tidigare kan du se resultaten i spelhistoriken (Draw History) eller i rutan med spelhistorik i själva spelet.

Spelhistorikrutan

I rutan med spelhistorik visas alla spelval för respektive dragningsnummer. Varje nytt spel för samma dragningsnummer visas på en ny rad.

Dina senaste spelval syns i rutan med spelhistorik direkt under där du väljer spel. I den här listan visas dina speldata enligt följande:

Draw Draw (dragning): I den här kolumnen ser du numret för dragningen du har satsat på.
Rebet Options Rebet (satsa igen): Om du vill spela på samma resultat med samma insats igen klickar du på Rebet.

Upprepa (repeat): Om du vill spela på samma resultat med samma insats flera gånger i rad skriver du in antalet gånger du vill upprepa spelvalet i rutan Repeat. Ditt spelval upprepas automatiskt så många gånger som du har angivit. Funktionen är väldigt användbar när du spelar Lotto och vill satsa på vissa nummer.

Nummerordningen, t.ex. 0/10, visar om spelvalen upprepas. Den första siffran visar det aktuella spelvalets nummer medan den andra siffran visar hur många upprepningar du har valt. Skillnaden mellan de två siffrorna visar hur många automatiska upprepningar som återstår. Så länge samma spelval upprepas kan du inte använda basfunktionen Rebet (satsa igen). I och med det förhindras du att välja exakt samma spelval i samma dragning eftersom det inte är tillåtet.

Change (ändra): Om du vill spela på samma resultat med en annan insats klickar du på Change (ändra) under Rebet Options (alternativ för att satsa igen). När du klickar på länken Change (ändra) markeras spelvalet. Du kan då ändra insatsen eller andra alternativ. Du måste klicka på knappen Go för att bekräfta satsningen innan timern slår om till rött.

Stake Insatsen (Stake) för nuvarande spelval visas här.
Game/Result [Selection] Här visas vilket valt spel och resultat. I spel som t.ex. Lotto där du väljer enskilda nummer visas respektive nummer i parentes.
Status Här visas status för aktuellt spelval. När spelvalet godkänts visas meddelandet Accepted (godkänt) i statusfältet. Om spelet inte godkänns på grund av att det satsats för sent visas meddelandet Rejected (ej godkänt).

Endast ett spelval åt gången kan väljas och godkännas. Om ett fel inträffar i samband med spelbekräftelsen visas meddelandet Rejected (ej godkänt) i statusfältet.

När spelvalet godkänts visas meddelandet Accepted (godkänt) tills dragning gjorts. Därefter utvärderas spelvalet. Om du förlorar ditt spel visas meddelandet Lost (förlorat) i statusfältet. Om du vinner ditt spel visas meddelandet Win (vinst) tillsammans med vinstbeloppet.

1. Lotto

När du satsat dras sex bollar mellan 1 och 36 slumpmässigt. Välj 4 bollar mellan 1 och 36 och satsa senast 5 sekunder innan dragningen börjar. Om dina spelval överensstämmer med resultatet i dragningen vinner du. Valda nummer och vald insats gäller endast för en dragning. När du gjort dina spelval visas möjligt vinstbelopp i rutan You can win (du kan vinna) beroende på vald insats och ODDSEN för respektive spel.

Före spelval

Efter spelval

2. Colour Wars

När du satsat dras sex bollar mellan 1 och 36 slumpmässigt. Spelet går ut på att gissa vilken av de tre färgerna – röd, blå eller orange – som dras mest. Du måste satsa senast 5 sekunder innan dragningen startar. Valda nummer och vald insats gäller endast för en dragning. När du gjort dina spelval visas möjligt vinstbelopp i rutan You can win (du kan vinna) beroende på vald insats och ODDSEN för respektive spel.

Exempel: Om en blå, två röda och tre orange bollar dras vinner färgen orange. Du kan också spela på att ingen färg vinner (fördelning 2-2-2 eller 3-3-0) eller att bollar med en viss färg inte dras alls.

3. Balls of Fire

När du satsat dras sex bollar mellan 1 och 36 slumpmässigt. Du gissar hur många bollar med samma färg som kommer att dras. Du måste satsa senast 5 sekunder innan dragningen startar. Välj mellan 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 bollar med samma färg (röd, orange eller blå). Resultatet måste överensstämma exakt med din gissning. När sex bollar med samma färg dras kallas det Balls of Fire. Valda nummer och vald insats gäller endast för en dragning. När du gjort dina spelval visas möjligt vinstbelopp i rutan You can win (du kan vinna) beroende på vald insats och ODDSEN för respektive spel.

4. Odd/Even

När du satsat dras sex bollar mellan 1 och 36 slumpmässigt. I Odd/Even gissar du om de dragna numren blir udda eller jämna. Du måste satsa 5 sekunder innan dragningen startar. Satsa antingen på udda eller jämna nummer, den totala summan av alla dragna nummer eller på om alla bollar har udda respektive jämna nummer. Valda nummer och vald insats gäller endast för en dragning. När du gjort dina spelval visas möjligt vinstbelopp i rutan You can win (du kan vinna) beroende på vald insats och ODDSEN för respektive spel. De blå bollarna i spelet är bara ett exempel och färgen på bollarna har ingen betydelse.

5. Sum Range

När du satsat dras sex bollar mellan 1 och 36 slumpmässigt. I spelet Sum Range gissar du i vilket spann bollarnas sammanlagda värde (summa) kommer att ligga. Du måste satsa senast 5 sekunder innan dragningen startar. Valda nummer och vald insats gäller endast för en dragning. När du gjort dina spelval visas möjligt vinstbelopp i rutan You can win (du kan vinna) beroende på vald insats och ODDSEN för respektive spel.

6. 1st vs. 6th

När du satsat dras sex bollar mellan 1 och 36 slumpmässigt. Gissa om den första dragna bollens numeriska värde blir lägre eller högre än bollen som dras sist. Du måste satsa senast 5 sekunder innan dragningen startar. Endast den första och sista bollen räknas!

I en annan spelvariant jämförs det numeriska värdet för varje dragen boll. Då kan du spela på varje enskild boll och om dess värde blir högre eller lägre än bollen som kommer efter. Valda nummer och vald insats gäller endast för en dragning. När du gjort dina spelval visas möjligt vinstbelopp i rutan You can win (du kan vinna) beroende på vald insats och ODDSEN för respektive spel. De blå bollarna i spelet är bara ett exempel och färgen på bollarna har ingen betydelse.

Så här satsar du:

 1. Välj resultat (draw result) som du vill spela på. En standardinsats läggs automatiskt. Om du vill ändra standardinsatsen klickar du på Min eller Max eller på knapparna + och – bredvid rutan Stake (insats).
 2. Beroende på vilket spel du spelar finns det en lägsta insats per spelval (visas vid Min i rutan till vänster om insatsrutan Stake). Högsta tillåtna insats för respektive spelval visas vid Max till höger om insatsrutan Stake.
 3. Repeat (upprepa): Om du vill satsa på samma spelval flera gånger i rad skriver du in antalet gånger du vill upprepa spelvalet och klickar sedan på knappen GO. Ditt spelval satsas automatiskt så många gånger som du angivit. Du kan bara använda alternativet Repeat (upprepa) när du spelar med riktiga pengar.
 4. Om du försöker att upprepa ett spelval som redan har upprepats visas meddelandet Cancel Repeat (avbryt upprepning).
 5. Om du vill avbryta ett upprepat spelval markerar du respektive spel och klickar på Cancel Repeat (avbryt upprepning).
 6. Om du satsat på ett visst antal upprepningar visas inte antalet spelupprepningar i totalsaldot i spelfönstret och inte heller i rutan Stake. Om du satsar mer än ditt återstående kontosaldo visas ett popupmeddelande. Exempel: Saldot i spelfönstret är $100. Om du satsar $10 på valfritt spel med upprepning 4 gånger (dvs. 1 x $10 för aktuellt spel + 4 x $10 för 4 upprepade spel = $50) spärras motsvarande insatsbelopp för kvarvarande upprepade spel. Endast de kvarstående $50 av det totala saldot kan användas på andra spel.
 7. Du kan närsomhelst avbryta upprepade spel för att ta bort beloppsspärren.
 8. Upprepat spel fortsätter inte om spelet avslutas eller återupptas under samma spelsession.
 9. Rutan You can win (du kan vinna) visar möjlig vinst för ett visst spelval.
 10. Om du klickar på knappen GO utan att göra ett spelval visas ett popupmeddelande. Alla popupmeddelanden är utformade på samma sätt.
 11. När du gjort ditt spelval i respektive spel och för musen över knappen GO markeras ditt spelval och de andra alternativen försvinner. Om du flyttar musen visas alla spelval igen. Om du vill lägga en insats klickar du på knappen GO: . Knappen GO  låses 5 sekunder före och efter dragningen. Spelvalet gäller fortfarande under låsningen.
 12. Spelvalet visas genast i rutan med spelhistorik som finns längst ner i fönstret. I statusfältet (Status) ser du om spelvalet behandlas och om det har godkänts eller inte. Om ett fel inträffar när spelet behandlas visas ett felmeddelande. Om spelvalet godkänns utan problem visas meddelandet Accepted (godkänt) i statusfältet. Dragningsnumret visas till vänster om spelfältet.
 13. När spelvalet har godkänts kan det inte ändras eller avbrytas för den dragningen. När du klickar på Lobby kommer du tillbaka till huvudmenyn där alla 6 spel visas.
 14. Varje dragningsnummer visas i omväxlande bakgrundsfärger. Detta för att du enkelt ska kunna se dina spelval för varje spel.
 15. Spelresultat visas under den grafiska symbolen för respektive spel. Där kan du enkelt se alla resultat.
 16. Endast en satsning med samma kombination tillåts per spel. Exempel: Du kan inte satsa två gånger på 4 röda bollar i spelet Balls of Fire. Du kan däremot satsa på att 4 eller 3 röda bollar dras i en och samma dragning i spelet Balls of Fire.
 17. Om du vill upprepa/ändra tidigare satsningar klickar du på Rebet (satsa igen)/Change (ändra) i rutan med spelhistorik under Rebet Options (alternativ för att satsa igen).
 18. Om du klickar på Rebet (satsa igen) ändras radfärgen och en kopia av spelvalet hamnar längst upp i tabellen och färgen ändras till standardinställd färg. Samma satsning görs igen och kan inte ändras.
 19. Om du klickar på Change (ändra) visas spelfönstret med spelvalet och du kan ändra satsningen om så behövs. Du måste klicka på knappen GO för att spela.
 20. Bollarna rullar inte ut i kommande dragning om du inte satsar. Popupmeddelandet “You did not place any bet for this draw” (du har inte satsat något i den här dragningen) visas. “Next draw will start in a few seconds” (nästa dragning startar om några sekunder) visas i ett popupmeddelande när timern når noll och om spelet står orört 5 dragningar i rad stängs fönstret automatiskt.

Dragning och timer

 1. Nummer från en tidigare dragning visas i sektionen Drawn (dragning) tills 5 sekunder återstår till nästa dragning. Om du inte satsar något på nästa dragning ligger tidigare dragna bollar kvar och inga nya bollar dras.
 2. När bollarna dras visar resultatet för varje dragning i den grafiska symbolen enligt spelreglerna tills det är 5 sekunder till nästa dragning. Det inträffar endast om du satsar på nästa dragning.
 3. Spelsymbolerna gråtonas fem sekunder innan nästa dragning. Det inträffar endast om du satsat på nästa dragning.
  Timern visar hur lång tid du har på dig att satsa. När det är 5 sekunder kvar till nästa dragning godkänns inga fler spel.
 4. Timern ändrar färg under de sista 15 och 5 sekunderna.

Spelhistorik

I fliken Draw History (spelhistorik) visas de 100 senaste dragningarna, 10 per sida. Om du vill se de andra sidorna i spelhistoriken klickar du på höger- eller vänsterpilen. Spelvalen visas inte för det spelet. Spelvalen visas i spelloggarna.

Utbetalningar

 • I vinstmätaren ser du din kombinerade vinst av alla spelval som du gjort i olika spel för respektive dragning.
 • Alla utbetalningar görs enligt motsvarande ODDS för satsat spel.
 • Teoretisk avkastning till spelaren i det här spelet varierar mellan 69,44 % och 97,6 % beroende på speltyp.

Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Överföra pengar till kontot

Om du vill överföra pengar till ditt konto klickar du på DEPOSIT (inbetalning) i menyn Cashier (kassa). Välj därefter inbetalningsalternativ (program för direktspel) eller klicka på DEPOSIT i alternativet Cashier i vänsterpanelen i huvudlobbyn. Välj därefter önskat inbetalningsalternativ (nedladdningsprogram). Du kan också överföra pengar till ditt konto genom att klicka på REBUY (nytt köp) i spelskärmen och därefter klicka på Deposit Now (betala in nu). Hur lång tid det tar att överföra pengar och vilka avgifter som tas ut varierar beroende på vilket inbetalningsalternativ du väljer.

Vad gör jag om jag når min köpgräns?

Om ditt spelsaldo sjunker till under lägsta möjliga insats visas automatiskt fönstret Buy-In (inköp).

Om du vill överföra pengar till ditt konto klickar du på alternativet DEPOSIT (inbetalning) i menyn Cashier (kassa) i huvudlobbyn (program för direktspel) eller klickar på DEPOSIT i alternativet Cashier i vänsterpanelen i huvudlobbyn. Därefter väljer du önskat inbetalningsalternativ (nedladdningsprogram) eller klickar på knappen Deposit now (betala in nu) i fönstret Buy-In (inköp) när du spelar.

Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

 • Om du kopplas bort efter att ha satsat på en dragning och om du blir återansluten innan tiden har gått ut fortsätter spelet och timern startar på samma tid som den senaste satsningen i den dragningen.
 • Om du kopplas bort efter att ha satsat på en dragning och blir återansluten efter tiden har gått ut fortsätter inte spelet. Istället börjar en ny dragning och timern startar på 60. Alla avslutade dragningar under bortkopplingen visas i statusfältet i rutan med spelhistorik. Under Status står det Draw over. Check Game Logs (dragning avslutad. Se spelloggar.)
 • Om spelfönstret stängs efter att ha satsat på en dragning och öppnas igen efter tiden har gått ut börjar en ny dragning och timern startar på 60. Du kan få fram ditt spelresultat genom att klicka på knappen Game Logs (spelloggar) när du har loggat in på nytt.
 • Om du kopplas bort under upprepade spel fortsätter de kvarstående spelen vid återanslutning.
 • Om spelfönstret stängs under upprepade spel fortsätter inte de kvarstående spelen när fönstret öppnas igen. Istället börjar en ny dragning och timern startar på 60.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst när som helst under dygnet.

Datum för senaste ändring: 2016-11-18

Relevant news