English Roulette

Angliĭska ruletka

Незавършени игри

Ако твоят игрови рунд бъде прекъснат, цялата игрова информация и всички направени залози се съхраняват, докато не отвориш отново играта. Можеш да продължиш своя незавършен рунд от точката на прекъсването. При неизправност всички печалби и игри са невалидни.

Залагане

За да поставите залог, кликнете върху желания чип, а след това – върху съответното място на игралната маса. Чипът ще бъде добавен към общия Ви залог. Залозите трябва да са в рамките на установения за масата лимит. За да отмените залог, изберете чип ‘X’ и кликнете върху залога, който желаете да отстраните. За да отстраните всички залози, моля, кликнете върху ИЗЧИСТИ ВСИЧКО.

Правила на играта

Колелото на рулетката се състои от 37 номерирани полета, редуващи се в червен и черен цвят. До числата 1-36 се намира и една зелена нула. Поставете Вашите залози, като кликнете върху съответния чип, а след това върху желаното поле на игралното поле. Натиснете ЗАВЪРТИ за стартиране на играта и завъртане на топчето. В случай че топчето попадне върху едно от полетата, съответстващи на Вашия залог, Вие печелите.

Съседни залози

Бихте могли да поставите/отстраните съседен залог чрез кликване върху число, намиращо се в овалното поле на игралната маса.

Платени залози

Бихте могли да поставите или премахнете платените залози, като използвате полетата във вътрешността на овала.

Voisins du Zero

Залагате 9 чипа. 2 чипа се поставят на Street 0,2,3 ; 1 – на сплит 4/7; 1 – на 12/15; 1 – на 18/21; 1 – на 19/22; 2 на корнер 25/26/28/29; и 1 – на 32/35.

Tiers du Cylindre

Залагате 6 чипа. По един чип се поставя на всеки “сплит”: 5/8; 10/11; 13/16; 23/24; 27/30 и 33/36.

Les Orphelins

Залагате 5 чипа. Един чип се слага само върху 1, а останалите на сплит: 6/9; 14/17; 17/20 и 31/34.

Определяне на резултата

Ако топчето падне върху число или цвят, съответстващи на Вашия цвят, Вие печелите съответната за този залог сума.

Вътрешни залози

Име Описание Изплащане
Стрейт ъп (едно число) Залог на единично число. 35:1
Сплит (две числа) Залогът се поставя на линията между две съседни числа. 17:1
Стрийт (три числа) Залогът се поставя на външната граница от зоната за залагания до първото число в реда, за да покрие целия ред, Наприме 13,14 и 15. Залозите на 0,1,2 или 0,2,3 също се смятат за залог Street. 11:1
Корнер (четири числа) Залогът се поставя върху пресечната точка на хоризонталните и вертикалните линии в центъра на блок от четири числа. Например 17,18,20 и 21. Залог на 0,1,2,3 също се счита за залог корнер. 8:1
Линия (шест числа) Залогът се поставя върху външната граница на полето за залагания, където се пресичат два реда. Например 19,20,21,22,23 и 24. 5:1

Външни залози

Име Описание Изплащане
Дузина (дванадесет числа) Поставяте чипа на “1-ви 12” (т.е. първата група от дванадесет последователни числа, 1-12), “2-ри 12” (13-24) или “3-ти 12” (25-36). 2:1
Колона (дванадесет числа) Чипът се поставя на поле, маркирано като “2 към 1” в долната част на всяка колона от дванадесет числа. 2:1
Цвят Залогът се поставя на черно или червено. (Губите залозите на черно и червено, ако топчето спре на 0.) 1:1
Четно или нечетно Поставяте залога върху поле с надписа “Четно” или “Нечетно”. (Ако топчето спре на 0, Вие губите.) 1:1
Малко или голямо Поставяте залог на поле “1-18” или “19-36”. (0 не се включва в нито една от тези групи.) 1:1

Действия

  • Завъртане – Кръгът започва със завъртане на колелото.
  • Повтаряне на залога – Поставяте същия залог като в предишния рунд.
  • Изчисти всичко – Отмени всички поставени на масата залози.
  • Чип – Изберете чипа, който желаете да заложите.
  • Чип ‘X’ – Кликнете върху поставените чипове, за да отмените залозите.

Relevant news