Bakers Treat plodova mashina

Bakers Treat
Baker’s Treat

Незавършени игри

Ако твоят игрови рунд бъде прекъснат, цялата игрова информация и всички направени залози се съхраняват, докато не отвориш отново играта. Можеш да продължиш своя незавършен рунд от точката на прекъсването. При неизправност всички печалби и игри са невалидни.

Информация

Печалбите от печеливши линии се формират въз основа на броя на избраните печеливши линии, съгласно информацията в таблицата на изплащанията и правилата на играта. При печалби на няколко печеливши линии в един игрови рунд, всички печалби се събират заедно. Всички печалби от опции (като безплатни завъртания), бонус игри и/или скатер символи (ако е приложимо) също се добавят към печалбите от печеливши линии. Всички печеливши комбинации се изплащат в края на всеки игрови рунд. Функциите за безплатни завъртания се изиграват със същия залог и същия брой избрани линии, както в игровия рунд, при който се е задействала функцията – освен ако е посочено друго. Залогът не може да бъде променян по време на текущо изпълняващ се игрови рунд. Моля, вижте правилата на играта за повече информация.

Правила на играта

Baker’s Treat е видео слот игра с 5 барабана и 15 фиксирани печеливши линии, в която се която плаща от ляво надясно и от дясно наляво и която включва вкусни сладкиши и дори още по-сладки награди! Това е най-характерното британско нещо откакто някой започна да сипва мляко в чай.
Всеки високоплащащ символ “сладкиш” има свързан барабан с индикатор за събраното до този момент над него: Тарталет към барабан 1, Пай с боровинки към барабан 2, Морковен кейк към барабан 3; Чийзкейк с лимон към барабан 4 и Ягодово реване към барабан 5.
Високоплащащ символ “сладкиш” може да се появи в колони на своя свързан барабан по време на основната игра и когато запълни изцяло барабана, ще бъде събран един жетон в свързания индикатор за събраното до този момент. Когато бъдат събрани 3 жетона в индикатор, той се запълва и свързаната функция “Силата на брашното” се задейства. Завъртанията “Силата на брашното” се играят със средния залог от всички завъртания, които са допринесли за индивидуалния индикатор за “Силата на брашното”.
Функцията “Силата на брашното за тарталет” представлява три безплатни завъртания, в които 2 барабана са синхронизирани и ще показват един и същ резултат. След като те бъдат изиграни индикаторът “Тарталет” ще се нулира и играчите могат да започнат събирането на жетони отново.
Функцията “Силата на брашното за пай с боровинки” представлява три безплатни завъртания, в които 1 барабан е уайлд. След като те бъдат изиграни, индикаторът “Пай с боровинки” ще се нулира и играчите могат да започнат събирането на жетони отново.
Функцията “Силата на брашното за Морковен кейк” представлява три безплатни завъртания, в които всички символи “Морковен кейк” се превръщат в уайлд символи. След като те бъдат изиграни, индикаторът “Морковен кейк” ще се нулира и играчите могат да започнат събирането на жетони отново.
Функцията “Силата на брашното за чийзкейк с лимон” представлява три безплатни завъртания, в които всички нормални уайлд символи, които се появяват на барабаните, се разширяват, докато не запълнят целия барабан. След като те бъдат изиграни, индикаторът “Чийзкейк с лимон” ще се нулира и играчите могат да започнат събирането на жетони отново.
Функцията “Силата на брашното за ягодово реване” представлява три безплатни завъртания, в които всички нископлащащи символи “Ореховка” се обединяват в един вид нископлащащ символ “Ореховка”. След като това бъде изиграно, индикаторът “Ягодово реване” ще се нулира и играчите могат да започнат събирането на жетони отново.
Функцията “Състезание по печене” се задейства, ако всички символи “сладкиш” се появят на свързания с тях барабан. Във функцията “Състезание по печене” всяко завъртане “Силата на брашното” ще се изиграе по ред, като всяка функция преминава в следващото завъртане. Функцията “Състезание по печене” се играе със същата стойност на залога, както при завъртането, при което е задействана функцията.
За всяка пълна колона от сладкиши, които се появи на свързания барабан, когато функцията “Състезание по печене” бъде задействана, ще се изиграе още едно безплатно завъртане. Допълнителното безплатно завъртане ще има същите характеристики, както завъртане 5 от функцията “Състезание по печене”.
Жетони не могат да бъдат събирани по време на завъртанията “Силата на брашното”, функцията “Състезание по печене” или завъртането, в което е задействане тази функция. Функцията “Състезание по печене” не може да се задейства отново, докато самата тя тече. Ако функцията “Състезание по печене” бъде спечелена по време на завъртането “Силата на брашното”, тя няма да бъде изиграна, а вместо това ще бъде дадена фиксирана печалба от 80 пъти средния залог (както е приложен за текущото завъртане “Силата на брашното”).
Залозите се избират с бутоните за залагане. Щракни върху бутоните плюс и минус, за да промениш залога с по една стъпка. За стартиране на рунда щракни върху ЗАВЪРТАНЕ. Когато барабаните спрат, показваните символи определят твоята награда според таблицата на изплащанията.

Действия

  • Таблица – Превключване към Таблица
  • Авто игра – Кликни върху бутона АВТО ИГРА за активиране/деактивиране на функцията за автоматична игра. В режим на автоматична игра автоматично започва изпълнение на определен брой последователни игрови рундове, като се използват твоите текущи настройки за залог. Режимът за автоматична игра автоматично се деактивира в зависимост от твоите настройки или ако твоят баланс стане прекалено нисък.
  • Завъртане – Кръгът започва със завъртане на колелата.
  • Стоп – Колелата спират по-бързо.

Relevant news