Imperial Opera плодова машина

imperial_opera_slot_logo
 Imperial Opera

Незавършени игри

Ако твоят игрови рунд бъде прекъснат, цялата игрова информация и всички направени залози се съхраняват, докато не отвориш отново играта. Можеш да продължиш своя незавършен рунд от точката на прекъсването. При неизправност всички печалби и игри са невалидни.

Информация

Печалбите от печеливши линии се формират въз основа на броя на избраните печеливши линии, съгласно информацията в таблицата на изплащанията и правилата на играта. При печалби на няколко печеливши линии в един игрови рунд, всички печалби се събират заедно. Всички печалби от опции (като безплатни завъртания), бонус игри и/или скатер символи (ако е приложимо) също се добавят към печалбите от печеливши линии. Всички печеливши комбинации се изплащат в края на всеки игрови рунд. Функциите за безплатни завъртания се изиграват със същия залог и същия брой избрани линии, както в игровия рунд, при който се е задействала функцията – освен ако е посочено друго. Залогът не може да бъде променян по време на текущо изпълняващ се игрови рунд. Моля, вижте правилата на играта за повече информация.

Правила на играта

Imperial Opera е видео слот игра с 5 барабана и 20 фиксирани печеливши линии, развива в изтънчена оперна зала с азиатски мотиви.
Символът „Принцеса“ е уайлд и заменя всеки друг символ на барабаните (освен скатер символа), за да помогне за формирането на печеливши комбинации.
Функцията „Спектакъл“ е налична при всяко завъртане. Един символ (освен скатер символа) ще бъде избран произволно и колона от съответния символ ще бъде добавена към барабаните, за да помогне за формирането на печеливши комбинации. Всички символи на герои могат също да се появят като мега символи на барабаните, когато са активни функциите.
Функцията „Хармония“ е събитие, което се задейства произволно. 2 или 3 съседни барабана ще бъдат избрани произволно и ще се завъртят със същите символи. Функцията не е активна по време на безплатните завъртания.
Функцията „Кресчендо“ е събитие, което се задейства произволно. 1 или 2 барабана където и да е в игровата зона ще бъдат избрани произволно и всеки избран барабан ще бъде покрит изцяло с уайлд символи. Функцията не е активна по време на безплатните завъртания.
Скатер символът е голям 3х3 символ, който се разпространява върху три съседни барабана и се вижда на барабаните само тогава, когато функцията „Хармония“ е избрала 3 барабана, които да бъдат синхронизирани. Когато скатер символът се падне изцяло видим на барабаните, функцията за безплатни завъртания се задейства и се дават 10 първоначални безплатни завъртания. По време на безплатните завъртания появата на скатер символ ще удължи функцията с още 10 безплатни завъртания, докато не бъде достигната максималната печалба!
Преди да започне функцията за безплатни завъртания барабани 2, 3 и 4 са заключени и ще се синхронизират така, че винаги да се завъртат с едни и същи символи. Мега символите са видими на тези три барабана. Функцията „Спектакъл“ продължава да бъде активна.
Залозите се избират с бутоните за залагане. Щракни върху бутоните плюс и минус, за да промениш залога с по една стъпка. За стартиране на рунда щракни върху ЗАВЪРТАНЕ. Когато барабаните спрат, показваните символи определят твоята награда според таблицата на изплащанията.

Действия

  • Таблица – Превключване към Таблица
  • Авто игра – Кликни върху бутона АВТО ИГРА за активиране/деактивиране на функцията за автоматична игра. В режим на автоматична игра автоматично започва изпълнение на определен брой последователни игрови рундове, като се използват твоите текущи настройки за залог. Режимът за автоматична игра автоматично се деактивира в зависимост от твоите настройки или ако твоят баланс стане прекалено нисък.
  • Завъртане – Кръгът започва със завъртане на колелата.
  • Стоп – Колелата спират по-бързо.

Relevant news