Hugo 2 cлот машина

hugo 2
 Hugo 2

Незавършени игри

Ако твоят игрови рунд бъде прекъснат, цялата игрова информация и всички направени залози се съхраняват, докато не отвориш отново играта. Можеш да продължиш своя незавършен рунд от точката на прекъсването. При неизправност всички печалби и игри са невалидни.

Информация

Печалбите от печеливши линии се формират въз основа на броя на избраните печеливши линии, съгласно информацията в таблицата на изплащанията и правилата на играта. При печалби на няколко печеливши линии в един игрови рунд, всички печалби се събират заедно. Всички печалби от опции (като безплатни завъртания), бонус игри и/или скатер символи (ако е приложимо) също се добавят към печалбите от печеливши линии. Всички печеливши комбинации се изплащат в края на всеки игрови рунд. Функциите за безплатни завъртания се изиграват със същия залог и същия брой избрани линии, както в игровия рунд, при който се е задействала функцията – освен ако е посочено друго. Залогът не може да бъде променян по време на текущо изпълняващ се игрови рунд. Моля, вижте правилата на играта за повече информация.

Правила на играта

Продължи приключенията на известния дружелюбен малък трол, който не се нуждае от представяне! Hugo 2 е видео слот игра с 5 барабана, която те отвежда на вълнуващо приключение да откриеш най-търсеното в света съкровище и да се измъкнеш от лапите на злото. В тази игра се играе на 10 фиксирани печеливши линии.
Играта включва уайлд символ (Hugo), скатер символ за безплатни завъртания (Бобър) и бонус скатер символ (злата вещица Afskylia). Уайлд символът заменя всеки друг символ на барабаните (освен скатер и бонус символите), за да помогне за съставянето на печеливши комбинации.
Три или повече скатер символа със злата вещица Afskylia, появили се на които и да е барабани, задействат бонус играта „Пещера на черепите“, в която избираш пътеки в пещерата. Целта ти е да стигнеш невредим до стаята със съкровищата и да отключиш сандъка със съкровището на Afskylia с правилния ключ. По всяка избрана пътека може да получиш парична награда и ако накрая намериш съкровището, ще получиш множител на общата печалба в зависимост от броя оставащи животи. Обща печалба по 2x, 3x, 4x или 5x за съответно 0, 1, 2 или 3 оставащи живота. Бъди нащрек за опасности, които могат да доведат до смъртоносен край. Но дори и да се провалиш, ще имаш още животи, с които да опиташ отново, тъй като за 3, 4 или 5 скатер символа ще получиш съответно 1, 2 или 3 допълнителни живота.
Три символа Бобър, появили се на барабани 1, 3 и 5, задействат опцията за безплатни завъртания „Тролско състезание“. Първоначално се дават 10 безплатни завъртания, но по време на опцията може да се спечелят 5 или 10 допълнителни безплатни завъртания. След достигане на максимума от 20 безплатни завъртания има шанс за влизане в бонус играта „Пещера на черепите“ с 3 начални живота. Всички залози и линии са същите като в играта, в която е стартирана опцията.
Във всеки рунд от безплатни завъртания, след спирането на барабаните, но преди представянето на печалбите, има шанс за събиране на 0 до 2 уайлд предмета (торбата с “W”). Когато бъдат събрани 4 или повече, 4 уайлд символа се добавят към барабаните в замяна на 4 други символи, а 4 уайлд предмета се изваждат от събраните уайлд предмети.
Във всеки рунд от безплатни завъртания, след спирането на барабаните, но преди представянето на печалбите, има шанс за събиране на 0 до 2 множителни предмета (монетата с “x2”). Ако бъдат събрани 4 или повече, 4 x2 множители на печалбата се прилагат върху всеки 4 символа на барабаните, а 4 множителни предмета се изваждат от събраните множителни предмети.
Всички печалби от спечелени опции и бонус игри се добавят към печалбите от печеливши линии.
Залозите се избират с бутоните за залагане. Щракни върху бутоните плюс и минус, за да промениш залога с по една стъпка. За стартиране на рунда щракни върху ЗАВЪРТАНЕ. Когато барабаните спрат, показваните символи определят твоята награда според таблицата на изплащанията.

Действия

  • Таблица – Превключване към Таблица
  • Авто игра – Кликни върху бутона АВТО ИГРА за активиране/деактивиране на функцията за автоматична игра. В режим на автоматична игра автоматично започва изпълнение на определен брой последователни игрови рундове, като се използват твоите текущи настройки за залог. Режимът за автоматична игра автоматично се деактивира в зависимост от твоите настройки или ако твоят баланс стане прекалено нисък.
  • Завъртане – Кръгът започва със завъртане на колелата.
  • Стоп – Колелата спират по-бързо.

Relevant news