Big Win Cat slot mashina

Big Win Cat
 Big Win Cat

Незавършени игри

Ако твоят игрови рунд бъде прекъснат, цялата игрова информация и всички направени залози се съхраняват, докато не отвориш отново играта. Можеш да продължиш своя незавършен рунд от точката на прекъсването. При неизправност всички печалби и игри са невалидни.

Информация

Печалбите от печеливши линии се формират въз основа на броя на избраните печеливши линии, съгласно информацията в таблицата на изплащанията и правилата на играта. При печалби на няколко печеливши линии в един игрови рунд, всички печалби се събират заедно. Всички печалби от опции (като безплатни завъртания), бонус игри и/или скатер символи (ако е приложимо) също се добавят към печалбите от печеливши линии. Всички печеливши комбинации се изплащат в края на всеки игрови рунд. Функциите за безплатни завъртания се изиграват със същия залог и същия брой избрани линии, както в игровия рунд, при който се е задействала функцията – освен ако е посочено друго. Залогът не може да бъде променян по време на текущо изпълняващ се игрови рунд. Моля, вижте правилата на играта за повече информация.

Правила на играта

Big Win Cat е видео слот игра с 3 барабана и 5 фиксирани печеливши линии. Комбинация от три съвпадащи символи по която и да е печеливша линия се счита за печалба.
Твоят приятел, пухкавата котка Big Win Cat, е уайлд символ, който се появява на всяка позиция от трите барабана. Символът заменя всички обикновени символи, за да спомогне за формирането на печеливши комбинации.
Задействай опцията „Повторно завъртане на късмета”, когато един и същ символ е натрупан на два от барабаните и няма печеливши комбинации на линиите. Тогава получаваш едно безплатно късметлийско повторно завъртане на оставащия барабан! Натрупаните символи остават на място по време на повторното завъртане. Ако има възможност за повторно завъртане на два различни барабана, остава само барабанът с най-висока потенциална награда.
Когато всички позиции на барабана са запълнени с един и същ символ, формирайки „пълна къща”, Big Win Cat игриво завърта Колелото на множителите, при което общата ти печалба може да бъде умножена по максимално x10!
Залозите се избират с бутоните за залагане. Щракни върху бутоните плюс и минус, за да промениш залога с по една стъпка. За стартиране на рунда щракни върху ЗАВЪРТАНЕ. Когато барабаните спрат, показваните символи определят твоята награда според таблицата на изплащанията.

Действия

  • Таблица – Превключване към Таблица
  • Авто игра – Кликни върху бутона АВТО ИГРА за активиране/деактивиране на функцията за автоматична игра. В режим на автоматична игра автоматично започва изпълнение на определен брой последователни игрови рундове, като се използват твоите текущи настройки за залог. Режимът за автоматична игра автоматично се деактивира в зависимост от твоите настройки или ако твоят баланс стане прекалено нисък.
  • Завъртане – Кръгът започва със завъртане на колелата.
  • Стоп – Колелата спират по-бързо.

Relevant news